MUDr. JANA PETROVIČOVÁ
Všeobecné praktické lékařství

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištěníVyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro vůdce plavidla 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro sportovní aktivity, amatérské závody a podobné akce 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro žadatele a držitele zbrojního průkazu 600 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti v rámci pracovně-lékařské péče – vstupní, periodické – pouze kat. 1 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti před umístěním do zařízení pobytových sociálních služeb 450 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro různé účely a každý jeho další duplikát při jeho ztrátě 300 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 150 Kč
Předoperační vyšetření před výkonem nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění 700 Kč
EKG na vlastní žádost, na žádost zaměstnavatele či jiné organizace 200 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu 500 Kč/h
Vratná záloha při vydání testu FOB v rámci preventivního programu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění 100 Kč
Kopírovací služby 4 Kč/1 stránku
Vyšetření pro návrh na lázeňskou péči pro samoplátce 500 Kč
FOB na žádost pacienta mimo preventivní program hrazený z veřejného zdravotního pojištění 100 Kč
Prohlídka před nástupem na SŠ, VŠ a jiná školská zařízení 200 Kč
Prohlídka před nástupem na tábor jako oddílový vedoucí, praktikant vyšetření pro podobné jednorázové akce 300 Kč
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu či specifickém zdravotním omezení pro různé účely na vlastní žádost – pro Úřad práce, školní instituce, zařízení sociálních služeb, knihovny, dopravní podniky či jiné instituce 250 Kč
Potvrzení o nemožnosti se připoutat bezpečnostními pásy ve vozidle 300 Kč
Vystavení duplikátu receptu při jeho nevyzvednutí, ztrátě 50 Kč


PJ Praktik s.r.o., MUDr. Jana Petrovičová, Nemocniční 480, 276 01 Mělník