MUDr. JANA PETROVIČOVÁ
Všeobecné praktické lékařství

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištěníCeník platný od 1.1.2023
Výpis ze zdravotní dokumentace na základě žádosti pacienta pro různé účely a každý jeho další duplikát při jeho ztrátě 400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, vůdce plavidel 500 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 300 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti do zaměstnání 700 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů; vyšetření zdravotní způsobilosti s potvrzením do svářečského průkazu; elektrikářů 700 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro sportovní aktivity, amatérské závody a podobné akce 700 Kč
Vypracování zprávy pro komerční pojišťovnu, dle časové náročnosti 500 Kč za každou započatou půlhodinu
Vyšetření zdravotního stavu před umístěním do soc. zařízení pobytových služeb 500 Kč
Vyšetření zdravotního stavu pro práci s dětmi - táborový vedoucí, podobné jednorázové akce 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro žadatele a držitele zbrojního průkazu 800 Kč
Předoperační vyšetření před výkonem nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění 800 Kč
Vyšetření pro návrh na lázeňskou péči samoplátce 800 Kč
EKG na vlastní žádost 250 Kč
Vratná záloha při vydání testu FOB v rámci preventivního programu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění 100 Kč
Kopie z dokumentace na žádost pacienta 5 Kč/1 stránku
FOB na žádost pacienta mimo preventivní program hrazený z veřejného zdravotního pojištění 400 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti ke studiu na VŠ, SŠ, VOŠ 400 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění na žádost pacienta 250 Kč
Potvrzení o nemožnosti se připoutat bezpečnostními pásy 400 Kč
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu či o specifickém zdravotním omezení na žádost pacienta pro různé účely kupř. pro Úřad práce, pro jiné specifické účely, knihovny, dopravní podniky, jiné instituce 400 Kč
Vystavení duplikátu receptu na vlastní žádost /při ztrátě, nevyzvednutí v lékárně, apod./ 100 Kč


PJ Praktik s.r.o., MUDr. Jana Petrovičová, Nemocniční 480, 276 01 Mělník